Validatie

Validatie
Validatie
De Business Unit Service & Validatie van Medexs B.V. is gespecialiseerd in het valideren van Medische ruimten, Apotheken, Veiligheidskasten en cleanrooms. Alsmede kunnen wij aan de hand van een validatie de mogelijke impact en oplossing aangeven die deze nieuwe richtlijn kan hebben op de bestaande operatiecomplexen.

Validatie van o.a. Medische ruimten, Apotheken, Cleanrooms en veiligheidswerkbanken.
Ons zelfstandig gecertificeerde validatie team verzorgd de kwalificatiemetingen om een gedocumenteerd bewijs te verkrijgen dat de metingen zijn uitgevoerd binnen de gestelde criteria, volgens de daarbij horende normen en richtlijnen. Hiermee wordt aangetoond dat ruimten en of de veiligheidswerkbanken voldoen aan de gestelde eisen en geldige normen.

Kwalificatiemetingen conform;

• VCCN richtlijn 7 : Methode voor testen en classificeren van OK's en opdekruimten in rust

• IGZ toetsingskader april 2016 : Inspectie voor de Gezondheidszorg

• NEN-EN-ISO 14644-1:2015 : Classification of air cleanliness

• NEN-EN-ISO 14644-3 : Cleanrooms and associated controlled environments - Test methods

• GMP Annex-1:2009 : Manufacture of Sterile Medicinal Products

• EN-12469:2000 : Microbiological Safety Cabinets

• IEST-Rp-CC003.2 : Garment system considerations for cleanrooms and other controlled environments

• Meten van KVE’s tijdens ingrepen

• WIP richtlijnen : wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne