Opragon

Temperature controlled AirFlow

Het Opragon systeem is een temperatuur-gecontroleerd ventilatiesysteem. In het midden van de operatiekamer wordt door middel van een UDAF plenum koudere lucht ingeblazen. Naast het UDAF plenum worden er perifere air showers geplaatst, gelijkelijk verdeeld over de periferie, die warmere lucht in de ruimte naar binnen brengen.

Medexs exclusief distributeur

Het temperatuurverschil tussen het UDAF plenum in het midden en de perifere air showers dient > 2 graden Celsius te zijn. De omgeving wordt op temperatuur gehouden door de periferie airshowers.

De ingebrachte lucht in het UDAF plenum boven de OK-tafel alsmede de lucht in de periferie is HEPA gefilterd. Het Opragon operatiekamer ventilatie systeem is specifiek ontworpen voor operatiekamers waar infectiegevoelige ingrepen in kunnen plaatsvinden.

De fabrikant Avidicare geeft de garantie dat in het gebied waarin de chirurgische ingreep plaats vindt er ten tijde van de ingreep niet meer dan <10KVE/m3 wordt gemeten.

Wanneer men gebruik maakt van speciale OK clean air suites (speciale OK kleding) zal er tijdens de chirurgische ingreep niet meer dan <5 KVE/m3 worden gemeten in het ultra clean gebied.

Het ultra clean gebied is gedefinieerd als het gebied daar waar de instrumenttafels, het wondgebied en het chirurgische team staat opgesteld.

Medexs exclusief distributeur
Het Opragon systeem is ontwikkeld door de firma Avidicare uit Zweden. Medexs fungeert als exclusief distributeur. Inmiddels maken diverse ziekenhuizen in Europa en de VS al gebruik van het TcAF ventilatiesysteem.